Over BB Connect

BEL 06-22233998

BB Connect biedt services ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering

BB Connect is opgericht door Barber Brinkman met als doel om mensen en bedrijven met elkaar te verbinden en positieve ontwikkelingen tot stand te brengen.

Met ruim 25 jaar ervaring in sales, marketing, business development en project management voor grote organisaties, werd het tijd om mijn kennis en ervaring te delen met anderen.

Naast mijn werk, ben ik in Oktober 2020 begonnen aan de opleiding Professionele Communicatie, NLP & TA, bij Phoenix Opleidingen in Utrecht.

Deze 3 jarige HBO opleiding is er op gericht om mensen en organisaties te coachen en te ondersteunen bij verandering.

Focus activiteiten

De focus van BB Connect is er op gericht om middels Coaching & Business Development uw organisatie verder te ontwikkelen.

BB Connect ondersteunt u graag bij het tot stand brengen van uw  bedrijfspresentaties en kan dit ook volledig uit handen nemen. 

(Ik creëer deze bij voorkeur in Keynote of Power Point)

Daarnaast kan ik de bedrijfspresentatie gebruiken om een webinar mee te organiseren en deze ook hosten en/of presenteren.

(via Zoom, MS Teams, Google Meet of een andere applicatie van uw keuze)

Het ondersteunen van uw sales en/of versterken van uw marketing team behoort ook tot de mogelijkheden, ik doe dit Freelance of op contract basis.

Sinds Oktober 2020 heb ik diverse organisaties geholpen met hun business development activiteiten, marketing ondersteuning, LinkedIn mogelijkheden en gesprekken gevoerd voor persoonlijke groei.

Opslag specialist

Door mijn achtergrond bij Western Digital, als Business Development Manager en Storage Specialist , kan ik u uitstekend adviseren omtrent de mogelijkheden voor digitale opslag.

In de IT en de beveiligingsmarkt in de Benelux,  sta ik bekend als adviseur op het gebied van digitale video opslag voor NVR's, NAS, DAS en Server oplossingen.

Met name de huidige trends in de video surveillance markt, Edge recording en VSaaS, zijn bij mij goed bekend en ik beschik over de kennis én het netwerkom uw organisatie te laten groeien.


Ervaring

Van 2009 tot en met 2020 heb ik voor Western Digital gewerkt, een Amerikaans bedrijf dat Wereldwijd actief is op het gebied van digitale opslag.

Ik ben verantwoordelijke geweest voor EMEA, waar ik als Senior Business Development Manager veel goede resultaten heb geboekt.

Mijn netwerk en ondernemerskracht ligt behalve in het segment Smart Video (Surveillance) ook bij Network Attached Storagewaarbij ik diverse organisaties heb geadviseerd over digitale opslag mogelijkheden.

Ik heb samenwerkingen opgezet met belangrijke fabrikanten, zoals Milestone Systems, Axis Communications, Bosch Security, Hikvision, Dahua, Synology, Qnap en meer.  

Voor mijn tijd bij Western Digital heb ik 10 jaar gewerkt in de IT Distributie, waar ik ook mijn eerste ervaringen heb opgedaan als manager van een sales team.

Ik ben een gedreven sales professional, waarbij ik het beste functioneer in samenwerking met anderen.

Met mijn kennis, netwerk en ervaring, kan ik een constructieve bijdrage leveren aan elke organisatie.

De combinatie van sales en marketing is van essentieel belang en ik kan deze uitstekend samen brengen.

Naast mijn activiteiten in de IT Branche, heb ik een brede interesse, een positieve mind-set en gezonde drive, waardoor ik ook in anderen segmenten van toegevoegde waarde zal zijn.

Ik werk graag in een dynamisch omgeving en gebruik daarbij de kans om te blijven leren, samen te werken en sales teams te begeleiden, om uw bedrijf meer succes te brengen.


Contact maken en ontmoeten

Zodra ik met klanten en hun team in contact kom, gaat mijn bloed sneller stromen, ik ben een mensen mens en verdiep mij graag in de wensen van klanten.

Daarom spreek ik graag af, online of fysiek, om u te ontmoeten en echt contact te maken, waardoor ik al  uw vragen kan beantwoorden.

Samen brainstormen, analyseren, plannen maken, agenda's opzetten en aan de slag, zo deel ik mijn dagen graag in en dat is onderdeel van mijn werk ethiek, 

eerst denken, dan doen, tenzij mijn intuïtie anders aangeeft.

Met uw informatie en mijn analyse, kan ik laten zien hoe ik een positieve bijdrage zal leveren.

Neemt u gerust contact met mij op om te bespreken wat ik voor uw organisatie kan betekenen, er volgt altijd resultaat.

 English

 About

 BB Connect was founded by Barber Brinkman with the aim of connecting people and companies and bringing about positive developments

With over 25 years of experience in sales, marketing, business development and project management for large organisations, it was time to share my knowledge and experience with others. 

In addition to my work, I have started my master in Professional Communication, NLP & TA, at Phoenix Opleidingen in Utrecht.

This study focusses on the knowledge of self, working better with others and is supporting me to develop solutions for people and companies to embrace change.

Focus activities 

BB Connect is eager to support you in creating your company presentations or develop this from the basics. (I prefer to create this in Keynote or Power Point) 

In addition, I can use the company presentation to organise a webinar and also host and / or present it. (via Zoom, MS Teams, Google Meet or any other application of your choice) 

Supporting your sales and / or strengthening your marketing team is also possible, I do this Freelance or on a contract basis. 

Experience 

Between 2009 and 2020 I have worked for Western Digital Corporation, the Worlds largest storage infrastructure company.

 I have been responsible for the EMEA region, where I achieved great results as a Senior Business Development Manager. 

In addition to the Smart Video (Surveillance) segment, my network and entrepreneurial strength also lies with Network Attached Storage, where I have advised various organisations about digital storage options. 

I have partnered with major manufacturers such as Milestone Systems, Axis Communications, Bosch Security, Hikvision, Dahua, Synology, Qnap and more. 

Prior to my career at Western Digital, I worked for 10 years in IT Distribution, where I also gained my first experience as a manager of a sales team. 

I am a driven sales professional, where I function best in collaboration with others. With my knowledge, network and experience, I can make a constructive contribution to any organization. 

The combination of sales and marketing is essential and I can bring them together to create better performance.

 In addition to my activities in the IT Industry, I have a broad interest, a positive mindset and healthy drive, which means that I will also be of added value in other segments. 

I enjoy working in a dynamic environment, taking the opportunity to continue to learn, collaborate and supervise sales teams to make your business more successful.

Meeting each other and making a connection

As soon as I really connect with customers and their team, I get excited!

I am a people's person and I like to immerse myself in the wishes of customers. That's why I like to meet you, online or physically, to connect with you, so I can answer all your questions. 

Brainstorming together, analysing, making plans, setting up agendas and getting started, that's how I like to organise my days and that is part of my work ethics, think first, then act, unless my intuition indicates otherwise. 

With your information and my analysis, I can show how I will make a positive contribution

Please feel free to contact me to discuss what I can do for your organisation, there will always be positive results.
 


 


 


 


 


 


 


 

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn